Fuzz

Fuzz is niet hetzelfde als naakt. Als je heel goed kijkt kan je zien dat bij fuzz de tamme rat over zijn hele lichaam donshaartjes heeft. Op sommige plekken zijn er plukjes langer haar aanwezig. Fuzz wordt ook wel peach fuzz genoemd. Het gaat hier om een recessieve mutatie en niet om de rex variant, waarbij een dubbele vererving soms een soort gelijke vachttype krijgt. Dat wordt patchwork fuzz genoemd. Fuzz wordt veroorzaakt door een ophoping van hoorncellen. Hierdoor kan de haarschacht (= deel van de haren dat uit de huid steekt) niet doorheen komen. Net zoals bij dubbel rex heeft fuzz korte gekrulde snorharen.Dubbel rex kan heel veel op fuzz lijken. Soms heeft een rat die twee genen rex geërfd heeft zo weinig haar dat het bijna haarloos is en slechts een paar plekjes haar heeft. Bij zo'n rat waarvan de herkomst niet bekend is, is het gokken of het fuzz of dubbel rex is.

Waar de mutatie precies is ontstaan is niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk dat deze mutatie op hetzelfde locus als e Charles River "hairless" mutatie ligt. Dit is een mutatie die in Charles River laboratorium in de jaren '80 spontaan ontstaan is. De mutatie ligt op de eerste chromosoom. Maar of een rat die op fuzz lijkt ook fuzz is, is niet met zekerheid te zeggen. Dit omdat bij onderzoek is gebleken dat er verschillende mutaties zijn opgetreden die een soort gelijke uiting hebben (onderzoeken: Ferguson et al.1979, Hanada et al. 1988, Hedrich 1990, Moemeka et al. 1998, Robinson 1979).

Een tamme rat met fuzz is niet mooi. Naast minder mooi, zijn ze ook "gehandicapt". Op de plaatsen waar geen of nauwelijks haar zit, zijn ze gevoeliger voor wondjes. Bij de communicatie tussen de ratten onderling worden geluiden gemaakt, ze voelen elkaar met de snorharen, maar ze gebruiken hun vacht ook bij bijvoorbeeld wanneer ze boos zijn. Ze zetten hun vacht dan op. Een rat met minder en korter haar kan dit minder goed en daarom kan het gebeuren dat er een miscommunicatie tussen hem en zijn soortgenoot optreedt. Omdat de snorharen wat korter en gekruld zijn, kan deze variant minder met de snorharen voelen.

Genetisch wordt fuzz met fzfz aangeduid.