Colofon

Martin Braak maakt foto van een tamme rat Deze website is tot stand gekomen door twee fanatieke liefhebbers van knaagdieren waaronder de tamme rat: René Bastiaans en Martin Braak. Begin 2000 hebben zij telefonisch contact gehad over dwerghamsters. Maar het was pas in 2004 dat zij elkaar op Knagerfestijn in levende lijve ontmoeten. Tussen 2004 en 2014 hebben zij in de knaagdierenwereld heel wat te weeg gebracht waaronder Rodent Nieuwsbrief en Knaagdieren.info. Deze websites zijn de voorlopers van de huidge website van de vereniging N.K.V. www.kleineknaagdieren.nl. Ook hebben zij diverse evenementen georganiseerd waaronder de evenementen Rebas Trofee en Joh Qualm Bokaal. In al die jaren zijn er verschillende ontmoetingen geweest waarbij de tamme rat centraal stond. Daarbij werden diverse foto's gemaakt van prachtige tamme ratten in verschillende kleurslagen en variëteiten, maar ook van problemen die zich voordoen. Tijdens deze ontmoetingen is gesproken en gediscusseerd over de genetica, de eigenschappen, de voorkomende ziektes en studies die naar de tamme rat gedaan zijn. De gemaakte foto's en uitgedeelde ervaringen vind je terug op deze website.

Daarnaast zijn twee personen in het bijzonder die geholpen hebben. Dit zijn Rian van Andel ✟ en Juliet van Ree. Rian had uitzonderlijk veel kennis van genetica en was gespecialiseerd in kleurvachten bij de tamme rat. Ze had via haar club Rat & Rol praktijk lessen voor keuringen in Engeland gevolgd. Bij het maken van deze website heeft Rian de nodige kennis gedeeld. Ook na het online gaan heeft ze nog diverse discussies gevoerd en heeft ze naar de module kleurengenerator waarmee je kruisingen kunt maken, gekeken. Helemvaartnacht 2018 is helaas bij haar huis brand uitgebroken en ze is door de verwonden op 11 mei 2018 overleden.

Juliet is de ware Google assistente. Zij zocht wetenschappelijke onderzoeken op, droeg informatie aan en discusseerde vele malen mee. De verdieping van kennis heeft zij een steentje aan bij gedragen.


René Bastiaans


Martin Braak


Rian van Andel ✟


Juliet van Ree

In juni 2010 ben ik, Martin Braak, gestart met het bouwen van de website. Vooral in de zomermaanden, op de hete avonden, heb ik diverse stukken geschreven. Maar door in detail te gaan waar kleurmutaties ontstaan zijn, hoe alles werkt, was de website pas december 2011 klaar en is op oudjaar 31 december 2011 online gegaan. In april 2015 is de website zowel technisch als tekstueel in zijn geheel geüpdate. Eén en ander was namelijk verouderd. Mei 2015 zijn alle stukken met betrekking tot het aangezicht vervangen door het uiterlijk en is alles herschreven. En in 2018 zijn de template routines aangepast zodat het mobiel vriendelijk is geworden. De gebruikte foto's op de site zijn door mij gemaakt op enkele na. Bij de niet door mij gemaakte foto staat dit specifiek bij en wordt de fotograaf genoemd. Veel van de gefotografeerde tamme ratten zijn gefokt door René Bastiaans en Peter Braak. Sommige foto's zijn gemaakt op keuringen gehouden door de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (NKV).

Copyrights

Het is niet toegestaan om teksten en/of foto's van deze website over te nemen en op enige wijze te publiceren. Wel mogen de teksten als bron voor eigen geschreven teksten dienen. Indien dit gedaan wordt, moet deze website als bron vermeld worden. Ook is het toegstaan om stukken van teksten of foto's via social media te delen. Ook dan moet deze website als bron vermeld worden. De foto's mogen niet gebruikt worden voor commerciële doelen zoals advertenties op Marktplaats of Speurders.


Bruine rat, wildkleur