Colofon

Martin Braak, maker van de website In juni 2010 ben ik, Martin Braak, gestart met het bouwen van de website. Vooral in de zomermaanden, op de hete avonden, heb ik diverse stukken geschreven. Maar door in detail te gaan waar kleurmutaties ontstaan zijn, hoe alles werkt, was de website pas december 2011 klaar en is deze op oudjaar 31 december 2011 online gegaan. In april 2015 is de website zowel technisch als tekstueel in zijn geheel geüpdate. De eerste versie van de website was namelijk verouderd. En in 2018 zijn de template routines aangepast zodat het mobiel vriendelijk is geworden.

De eerste ervaringen met tamme ratten heb ik als kind opgedaan. Mijn eerste tamme rat was een albino rat die ontzettend lief was. Haar naam was Schatterat en woonde samen met de rat van mijn broer die Ratteschat heette. Het duurde niet lang voordat wij een aantal tamme ratten hadden en de eerste jongen fokten. Mijn enthousiasme over de tamme rat werd later aangewakkerd door vele gesprekken met de rattenkoning van Nederland René Bastiaans. In de jaren 2004 tot en met 2014 was ik bevriend met hem en hebben wij veel over de tamme rat gepraat en informatie uitgewisseld.

De gebruikte foto's op de site zijn op enkele na door mij gemaakt. Bij de niet door mij gemaakte foto staat dit specifiek bij en wordt de fotograaf genoemd. Veel van de gefotografeerde tamme ratten zijn gefokt door René Bastiaans en Peter Braak. Sommige foto's zijn gemaakt op keuringen gehouden door de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (NKV). Het gaat om 10 jaar fotografie om zoveel mogelijk kleurratten op foto te krijgen.

Bij het maken van de eerste versie van de website en het schrijven van de onderdelen over de kleurmutaties heb ik vele vragen kunnen stellen aan Rian van Andel ✟. Rian had uitzonderlijk veel kennis van genetica en was gespecialiseerd in kleurvachten bij de tamme rat. Zij had via haar club Rat & Rol praktijk lessen voor keuringen in Engeland gevolgd. Ook na het online gaan hebben wij nog diverse discussies gevoerd en heeft ze naar de module kleurengenerator waarmee je kruisingen kunt maken, gekeken. Helemvaartnacht 2018 is helaas bij haar huis brand uitgebroken en ze is door de verwonden op 11 mei 2018 overleden.

Copyrights

Het is niet toegestaan om teksten en/of foto's van deze website over te nemen en op enige wijze te publiceren. Wel mogen de teksten als bron voor eigen geschreven teksten dienen. Indien dit gedaan wordt, moet deze website als bron vermeld worden. Ook is het toegstaan om stukken van teksten of foto's via social media te delen. Ook dan moet deze website als bron vermeld worden. De foto's mogen niet gebruikt worden voor commerciële doelen zoals advertenties op Marktplaats of Speurders.


Bruine rat, wildkleur