Kleuren en variaties

Bij de tamme rat zijn de afgelopen jaren verschillende mutaties opgetreden. Een deel van de mutaties zijn in het wild ontstaan, een deel in de laboratorium en een deel bij hobbyfokkers. De mutaties kan je verdeling in vier groepen namelijk mutaties die ervoor zorgen dat de kleur anders wordt, mutaties die ervoor zorgen dat het gevlekt is of een patroon heeft (ook wel tekening en uitmonstering genoemd), mutaties die ervoor zorgen dat het haartype anders is en mutaties die ervoor zorgen dat de bouw van de rat wijzigt.

Bij de kleurmutaties speelt de zwarte mutatie een grote rol. Dit omdat het naast de kleurverandering ook de opbouw van de haarkleur wijzigt. Een normale agouti rat heeft haren die een driekleurige opbouw kent, namelijk onderkleur, tussenkleur en haarpunt. De mutatie zwart zorgt ervoor dat alle haren éénkleurig zijn. We noemen dit éénkleur of ook wel non-agouti. International wordt dit self genoemd. Vaak is de buikkleur iets lichter van kleur waardoor dit nog wel zichtbaar is. Maar dit is veel minder zichtbaar dan bij de agouti kleuren. De meeste andere kleurmutaties zoals cinnamon en Amerikaans blauw zorgen voor een transportprobleem van pigment. Terwijl zwart juist veroorzaakt wordt door overmatig aanmaak van pigment. Dit is de reden dat de meeste mutaties het grootste effect hebben wanneer het met zwart gecombineerd wordt.

Naast zwart is nog één ander mutatie die ervoor zorgt dat de haren éénkleurig worden en dat is de albino factor. Bij albino is alle pigment onttrokken. De ogen zijn daardoor doorzichtig en je ziet de bloedvaten. Dit is de reden dat de ogen rood van kleur zijn. Op dezelfde locus zijn ook nog andere mutaties ontstaan. Het gaat hier om de himalayan en siamees.

Ook zijn er mutaties opgetreden die alleen tot uiting komen in combinatie met een ander mutatie. Een voorbeeld van zo'n mutatie is burmees. Gecombineerd met himalayan of siamees, krijg je een burmees en worden de oogkleur zwart in plaats van rood. In combinatie met andere kleuren doet het niets. Een ander voorbeeld is pearl. Pearl heeft alleen effect op cinnamon en cinnamon gerelateerde kleuren zoals mink. Maar gecombineerd met andere kleurmutaties komt het niet altijd tot uiting of is het niet altijd zichtbaar.

De kleurslagen kan je verdelen in agouti kleuren, éénkleurig / non-agouti, kleuren met uitmonstering en kleuren gecombineerd met een tekening. Hieronder hebben wij een splitsing aangebracht in agouti basiskleuren, de non-agouti basiskleuren, mutaties die zorgen voor een uitmonstering, tekeningen en verandering van haar en lichaam. Het is mogelijk om allerlei kleuren en mutaties te combineren. Veel van deze combinaties zijn onstabiel en schommelen qua kleur of zijn zo licht van kleur dat er nauwelijks te onderscheiden is. Daarom is het in de praktijk soms moeilijk om precies te zeggen wat de genetische opbouw van de kleur is, tenzij de ouders en voorouders kleurzuiver zijn. Maar in de praktijk is dit bijna nooit het geval.

Agouti kleurslagen, de kleurmutaties op agouti basis

Hieronder staan de basis kleurmutaties die effect hebben op de pigmentvorming van de haren.

Agouti, genetische code A_
De agouti ratten die we als huisdier kennen en tegenkomen op tentoonstellingen hebben het meeste weg van de natuurlijke kleur die we zien bij de wilde rat in de vrije natuur. Ondanks dat is bij zijn wilde soortgenoot lichte kleurnuances te constateren. Vang tien exemplaren uit het wild en je zult zien wat we bedoelen. Algemeen kun je spreken van een algemene warme schutkleur waarvan de hoofdkleur kastanjebruin is en afgewisseld word met een zwartgrijze gloed.

Bij deze kleur hebben wij het eigenlijk nooit over hoe het vererft. Het is namelijk de kleur die de rat heeft wanneer er geen mutaties zichtbaar zijn. Agouti wordt ook wel eens met de genetische code A_ aangeduid. De A staat hier voor Agouti en "_" staat voor onbekend.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, agouti Tamme rat, agouti
Bruin / chocolade agouti / chocolate agouti, genetische code A_bb
Bruin is een mutatie die ervoor zorgt dat alle zwarte pigment donkerbruin wordt. De agouti rat is op het eerste gezicht al een bruine kleur. Maar wanneer je goed kijkt, zijn de haren uit verschillende lagen opgebouwd waarvan de haarpunten en de haarwortel een donker pigment heeft. Deze kleur wordt door deze mutatie gewijzigd waardoor de rat nog bruiner wordt.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, bruin agouti Tamme rat, bruin agouti
Cinnamon, genetische code A_mm
Wanneer wij het over cinnamon hebben, dan hebben wij het over de pure vorm van deze mutatie met agouti eigenschappen. Wanneer het gecombineerd wordt met de zwart factor, dan spreken we over mink. Het gaat hier om een oranjebruine kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, cinnamon Tamme rat, cinnamon
Mock cinnamon, genetische code A_momo
Wordt ook wel Amerikaans cinnamon genoemd. Mock cinnamon is een kleurmutatie die heel veel op mink lijkt. Toch zijn er verschillen. De mock cinnamon is, in tegenstelling met het verschil tussen mink en mock, wat minder warm van kleur. De oogkleur is niet zwart, maar donker robijnrood. De mutatie ligt niet op dezelfde locus als cinnamon. Veelal wordt de genetische code m(ock) gebruikt. Dit suggereert dat cinnamon en mock cinnamon op dezelfde locus liggen. Dit is niet juist. Daarom wordt op deze site de genetische code mo gebruikt.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Geen foto Geen foto
Russisch blauw agouti, genetische code A_dd
Dit betreft een verdunningsfactor die ervoor zorgt dat het zwarte pigment blauwgrijs van kleur wordt. Bij de tamme rat zijn er meerdere mutaties opgetreden die ervoor zorgen dat het zwarte pigment blauw wordt. Het gaat hier om de donkerblauwe factor.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, russisch blauw agouti Tamme rat, russisch blauw agouti
Amerikaans blauw agouti, genetische code A_gg
Dit betreft een verdunningsfactor die ervoor zorgt dat het zwarte pigment licht blauwgrijs wordt. Bij de tamme rat zijn er meerdere mutaties opgetreden die ervoor zorgen dat het zwarte pigment blauw wordt. Het gaat hier om de lichte vorm.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Geen foto Geen foto
Geel roodoog, genetische code A_pp
Het gaat hier om de pink-eyed dilution mutatie. Het zwarte pigment wordt geheel onttrokken waardoor er een gele kleur ontstaat. De ogen zijn door het ontbreken van pigment doorzichtig, waardoor je de bloedvaten kunt zien. Daardoor zijn de ogen helder rood van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, geel roodoog Tamme rat, geel roodoog
Geel donkeroog, genetische code A_rr
Dit betreft een mutatie die ervoor zorgt dat de zwarte pigment grotendeels ontrokken wordt. Het lijkt heel erg op de geel roodoog, maar deze kleur is iets warmer en de oogkleur is robijnrood. Donkeroog betekent in dit geval niet dat de oogkleur zwart is, maar heel donker van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, geel donkeroog Tamme rat, geel donkeroog
Cinnamon pearl, genetische code A_mmPepe
Pearl is een mutatie dat alleen tot uiting komt als het gecombineerd wordt met cinnamon of een cinnamon gerelateerde kleur zoals mink en Russisch dove. Gecombineerd met cinnamon levert het een lichte cinnamon kleur op met een parel effect.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, cinnamon pearl Tamme rat, cinnamon pearl

De éénkleurige (non-agouti) kleurslagen, de basis kleurmutaties die de haartype veranderen naar éénkleurig

Hieronder staan de basis kleurmutaties die naast het kleurpigment ook de haaropbouw wijzigen. Hierdoor wordt de kleur éénkleurig. Dit wordt ook wel non-agouti genoemd.

Albino, genetische code cc
Albinisme is het aangeboren ontbreken van het pigment melanine in haar. Het zorgt ervoor dat er geen pigment in de haren en ogen aanwezig is. Hierdoor zijn alle haren wit en de ogen rood van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, albino Tamme rat, albino
Zwart, genetische code aa
Hier gaat het om een éénkleur. De haren zijn van haarwortel tot aan de haartop zwart van kleur. De oren, staart en de voetzolen zijn donker van kleur. Zwart is één van de eerste kleurvarianten die bij de tamme rat gefokt werd. De kleurmutatie is namelijk in het wild ontstaan. Bij het vangen van ratten in de 18e eeuw zaten ook zwarte exemplaren bij. De beroemde rattenvangers Jack Black en Jemmy Shaw hebben deze kleur eruit gehaald en zijn daarmee verder gaan fokken. Deze kleur heeft veel last van witte haren waardoor ze weinig gezien worden op shows. Het verschil tussen dekkleur en buikkleur is bij zwart en bij een aantal zwart gerelateerde kleuren nog wel zichtbaar, maar het verschil is veel kleiner dan bij agouti kleurslagen.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, zwart Tamme rat, zwart

De éénkleurige (non-agouti) kleurslagen op zwartbasis

Wanneer de zwarte kleurmutatie gecombineerd wordt met een ander basis kleurmutatie, dan zijn alle haren éénkleurig. De kleur zwart wordt verdund door de ander mutatie waardoor een ander kleur ontstaat. Ondanks dat alle haren van haarwortel tot haar punt éénkleurig zijn, is het verschil tussen dekkleur en buikkleur is bij zwart en bij een aantal zwart gerelateerde kleuren nog wel zichtbaar. Maar het verschil is veel kleiner dan bij agouti kleurslagen.

Chocolade / Bruin, genetische code aabb
Chocolade is een hele donkerbruine kleur. Zo donker dat het pas goed opvalt als je een zwarte kleur ernaast houdt. Een slechte zwarte rat kan op een donker bruine rat lijken.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, chocola Tamme rat, chocola
Mink, genetische code aamm
Mink is een grijsbruine kleur die egaal is over het hele lichaam. De ondervacht en de buikkleur zijn iets lichter dan de rest van het lichaam. De ogen zijn zwart van kleur. De kleurbenaming Mink komt uit Engeland. Mink kent een een zweverig karakter qua kleur. Het toont kleine kleurschommelingen.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, mink Tamme rat, mink
Mock, genetische code aamomo
In Amerika komt eenzelfde soort kleur als mink voor, maar dan iets bruiner en warmer van uiterlijk en met donkere robijnkleurige ogen. Dit wordt mock genoemd of Amerikaans mink. Mink is wat grijzer en lichter dan mock. Mock kent net zoals mink een een zweverig karakter qua kleur. Mock wordt veelal genetisch gecodeerd met m(ock). Dit suggereert dat het op dezelfde locus als mink ligt. Dit is niet juist. Daarom wordt op deze site de genetische code mo gebruikt. Wanneer een mink met mock gekruist wordt, komt uit de eerste generatie 100% zwart.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, mock Tamme rat, mock
Russisch Blauw, genetische code aadd
Russisch blauw is een donkerblauwe kleur. De oogkleur zijn heel donkerblauw van kleur en de snorharen zijn lichtblauw van kleur. Jonge exemplaren zijn vanaf de kop tot aan de staart egaal van kleur. Later is het mogelijk dat er witachtige haren doorheen komt. Dit wordt verzilvering genoemd. De buikkleur is net iets lichter van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, russisch blauw Tamme rat, russisch blauw
Amerikaans blauw, genetische code aagg
Amerikaans blauw is de lichtere vorm van blauw. Er zijn twee varianten, namelijk eentje met een leiblauwe ondergrond en eentje met een witte ondergrond. Deze wordt ook wel Powder blue genoemd.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, Amerikaans blauw Tamme rat, Amerikaans blauw
Champagne, genetische code aapp
Bij veel diersoorten is champagne pas te fokken als je drie verdunningsfactoren met zwart combineert. Wanneer je bij de tamme rat de geel roodoog factor met zwart combineert, wordt de kleur heel zacht geel. Deze kleur kent veel kleurschommelingen.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, champagne Tamme rat, champagne
Beige / buff, genetische code aarr
Wanneer de geel donkeroog met zwart gecombineerd wordt, krijg je een beige kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, beige Tamme rat, beige
Mink pearl, genetische code aammPepe
Pearl is een mutatie dat alleen tot uiting komt als het gecombineerd wordt met cinnamon of een cinnamon gerelateerde kleur zoals mink en Russisch dove. Pearl gecombineerd met mink levert een zilvergrijze kleur op met een parel effect.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, mink pearl Tamme rat, mink pearl

Uitmonstering

Bij de tamme rat kennen wij de uitmonstering himalayan en siamees. Het gaat hier om een mutatie die op de c-locus ligt. Het gaat hier om de verschijnsel dat acromelanisme genoemd wordt. Dit verschijnsel zorgt ervoor dat delen van haren en pigment gevoelig wordt voor temperatuurverschillen. Deze mutatie kan met andere kleurslagen gecombineerd worden en zorgt ervoor dat de kleur van de point anders van kleur wordt. De meest himalayans en siamezen zijn op zwartbasis gefokt. Dit omdat hiervan de points het mooist zijn en op de rug minder ticking vertoont. De oogkleur is net zoals bij de albino rood van kleur.

Himalayan, genetische code cc(h)
Een himalayan wordt wit geboren en de points ontstaan pas later (ongeveer als ze zes weken oud zijn). De meeste himalayans worden op zwartbasis gefokt. Dit omdat "op agouti basis" de uitmonstering minder mooi van kleur zijn. Natuurlijk kan de himalayan in alle kleurvarianten gefokt worden, maar daardoor worden de points lichter van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, himalayan Tamme rat, himalayan
Siamees, genetische code c(h)c(h)
De meeste siamese tamme ratten zijn gefokt op zwartbasis. Dit omdat "op agouti basis" minder mooi van kleur zijn. Natuurlijk kan de siamese eigenschappen in alle kleurvarianten gefokt worden, maar van oorsprong is de point donkersepia en op zwartbasis geeft daarmee de mooiste contrasten waar.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Siamees roodoog Siamees roodoog
Later zijn er andere mutaties opgetreden die incompleet dominant zijn en in combinatie met een ander op de c-locus liggende mutatie zoals albino, himalayan, siamees en marten, verandering teweeg brengen. Het gaat hier om de mutatie burmees en de donkeroog factor.

Burmees, genetische code ccBe(bu)_ / cc(h)Be(bu)_ / c(h)c(h)Be(bu)_
De tamme rat kent de uitmonstering burmees. Hiermee wordt de uitmonstering bedoelt die lijkt op de bekende kattensoort burmees: een bruine kleur met een donkerder snuit en achterhand. Waar bij de siamees de haren gebroken wit zijn, is dat bij een burmees bruin van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, burmees Tamme rat, burmees
Sable, genetische code ccBe(bu)Be(bu) / cc(h)Be(bu)Be(bu) / c(h)c(h)Be(bu)Be(bu)
Een sable is een zeer donkere versie van de burmees. Waar bij de siamees de haren gebroken wit zijn, is bij sable de haren heel donker bruin van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, sable Tamme rat, sable
Siamees donkeroog, genetische code c(h)c(h)Be_
Ook wel 'bes' afgekort. Dit betekent black eyed siamees.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, siamees donkeroog Tamme rat, siamees donkeroog


Marten / red en donkeroog marten / red

Ongeveer rond 2008 is een bijzonder mutatie ontstaan die de kleur grijzig maakt. De mutatie komt alleen tot uiting wanneer het met albino, himalayan of siamees gecombineerd wordt. Het lijkt dominant van aard te zijn. Tot heden is nog niet bevestigd of de mutatie op de c-locus ligt.

Red / marten, genetische code nog onbekend
Een bijzonder variant van de tamme rat, namelijk een grijsachtige kleur met velle rode ogen, wordt marten genoemd. De oogkleur is zo vel rood, dat deze rat variant ook wel red-eye devil (afgekort red) wordt genoemd.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, red eyed devili Tamme rat, red eyed devil
Red / marten donkeroog, door combinatie met Be_
Wanneer marten gecombineerd wordt met de donkeroog factor bes (Be) dan worden de ogen, net zoals bij siamees en himalayan, ook donker van kleur.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, devil donkeroog Tamme rat, devil donkeroog
Red / marten himalayan en siamees, genetische code onbekend
De marten variant kan gecombineerd worden met himalayan of siamees. Er ontstaat een marten met uitmonstering. Op dit moment is nog niet duidelijk of een marten siamees kan bestaan. Deze variant kan tevens met de donkeroog factor gefokt worden waardoor de oogkleur donker van kleur wordt.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, red-eyed devil himalayan of siamees Tamme rat, red-eyed devil himalayan of siamees


Tekeningen

Bij de tamme rat zijn verschillende mutaties opgetreden die een bepaald patroon genereren. Dit noemen wij een tekening. Een deel van deze mutaties zijn in het wild ontstaan en bij het vangen van wilde ratten eruit gevist.

Berken, genetische code Hh
Eén gen 'h' zorgt ervoor dat een deel van de buik wit is in de vorm van een rechthoek. Het witte hoort precies tussen de voor- en achterpoten door te lopen. De voetjes en de staartpunt zijn eveneens wit.

Er zijn twee soorten berken, namelijk de Europese berken en de Amerikaanse berken. Bij de Amerikaanse berken is het meestal dat de buik geheel wit is. De Amerikaanse berken heeft naast de witte buik ook een witte stip op de hoofd of een bles.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, berken Tamme rat, berken
Japanner, genetische code hh
Twee genen 'h' zorgt voor een japanner. Japanner is een witte rat met een gekleurde kop waarbij de kleur tot aan de schouders volledig doorloopt en over de rug een gekleurde streep heeft. Deze streep wordt ook wel aalstreep genoemd. De poten zijn wit van kleur. Deze tekening is zeer populair en wordt vaak gefokt. Internationaal wordt deze tekening hooded genoemd.

Op veel websites wordt geschreven dat de mutatie recessief is. Dit is met de kennis van nu onjuist. Het gaat om een mutatie die incompleet dominant is.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, japanner Tamme rat, japanner
Ier, genetische code Hh(i)
De tekening ier lijkt op berken, maar is in plaats van rechthoeking een driehoek. Deze witte driehoek heeft een punt naar beneden en naar beide voorpoten. Internationaal wordt dit Irish genoemd.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Geen foto Geen foto
Down under, genetische code Dndn
Down under is een dominante mutatie en zorgt ervoor dat op de buik eenzelfde tekening zichtbaar worrdt als op de rug. Bij een japanner getekende rat is op de buik eveneens een streep te zien. Bij een berken down under is de buik gekleurd, waarbij langs de zijkant een witte aftekening zichtbaar is. De mutatie komt van oorsprong uit Australië.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, down under bovenkant Tamme rat, down under onderkant
Gevarieerd / variegated, genetische code h(e)h(e), hh(e)
Variegated is een Japanner waarbij de aalstreep vervangen is door een vlekpatroon. En deze vlekpatroon is willekeurig en daarom gevarieerd. Tevens is vaak een witte vlek op de kop aanwezig. Volgens de internationale standaard moet deze vlek zoveel mogelijk midden op de kop bevinden.

De letter e in de genetische code staat voor extreme.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, gevarieerd Tamme rat, gevarieerd
Husky, genetische code huhu
Husky is een tekeningpatroon dat veel weg heeft van de gelijknamige poolhond. Ze hebben een witte bles op de kop en witte buik en poten. De rug is gekleurd en bestaat uit normale gekleurde en witte haren. Op jonge leeftijd zijn deze witte haren nog nauwelijks aanwezig, maar naarmate ze ouder worden, komen er meer witte haren erbij en verkleuren ze. Dit wordt verschimmelen genoemd. Ze worden op deze wijze bij elke rui iets lichter van kleur en het kan soms voorkomen dat wanneer ze oud zijn, ze helemaal wit zijn worden.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, husky Tamme rat, husky
Merle, genetische dominant of door combineren van een slechte cinnamon
Merle is een gelijkmatig vlekpatroon van donker en lichtere grijze vlekken. De Amerikaanse variant is incompleet dominant en niet lethaal. Het uit zich alleen in combinatie met mock. Genetische code die hiervoor gebruikt wordt is 'Me'.
Van de Europee variant is niet bekend of het genetisch is of dat het komt door het fokken van onregelmatig gekleurde minks met pearl waardoor her en der vlekken ontstaat. Als het genetisch is, dan gaat het eveneens om een dominante mutatie omdat ervaring is dat het direct terug komt.
De mutatie merle wordt ook wel modifier genoemd. Omdat een reeds bestaande mutatie wijzigt en zelfstandig niet tot uiting komt.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, merle Tamme rat, merle
Haarstructuren

Rex, genetische code Rere
Rex houdt in dat de haren gekruld zijn. Jonge ratten met rex hebben eerst wat zachter haren en later wordt dit wat stugger. Rex kan met alle kleurmutaties en andere variëteiten gecombineerd worden. Rex kan verschillend uiten. Zo zijn er exemplaren die slechts een beetje golvend haar hebben en nauwelijks opvalt dat het rex is.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, rex Tamme rat, rex
Patchwork fuzz, genetische code ReRe
Rex is een incompleet dominante mutatie. Dit betekent dat één gen Rex een ander uiting heeft dan twee genen. Twee genen zorgt ervoor dat de haren zeer kort zijn en dat er haarverlies optreedt. Deze variant wordt dubbel rex of pathwork fuzz genoemd.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, patchwork fuzz Tamme rat, patchwork fuzz
Fuzz, genetische code fzfz
Fuzz is niet hetzelfde als naakt. Als je heel goed kijkt kan je zien dat bij fuzz de tamme rat over zijn hele lichaam donshaartjes heeft. Op sommige plekken zijn er plukjes langer haar aanwezig. Fuzz wordt ook wel peach fuzz genoemd. Het gaat hier om een recessieve mutatie en niet om de rex variant, waarbij een dubbele vererving soms een soort gelijke vachttype krijgt.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, fuzz Tamme rat, fuzz
Naakt, genetische code hrhr
Naaktratten zijn niet geheel naakt maar hebben wat korte haar op de hoofd en op het lichaam is her en der kleine haartjes te vinden. Dit is ook wel waarom deze variant haarloos (in het Engels hairless) genoemd wordt. Naaktratten hebben wel snorharen en wimpers. De snorharen en de wimpers zijn niet recht, maar gebogen en de snorharen zijn korter. De mutatie zorgt er voor dat de thymus orgaan, ook wel zwezerik genoemd, niet of minder goed ontwikkeld wordt. De thymus is een orgaan dat bij jonge knaagdieren te vinden is tussen het borstbeen en de luchtpijp. Het is sterk ontwikkeld bij jonge dieren, maar verschrompelt na de puberteit. Dit orgaan produceert hormonen en zorgt voor het rijpen van T-cellen waardoor ziektes herkent worden.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, naakt Tamme rat, naakt
Harley, genetische code onbekend (incompleet dominant)
Harleys zijn ratten met wat langer haar. Gecombineerd met rex levert het een rat op met wat langer gekrulde haren. De mutatie is nog vrij nieuw en is hierover weinig bekend. Genetisch gaat het om een incompleet dominant mutatie.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, harley Tamme rat, harley
Silvermane, genetische code onbekend (dominant)
Silvermane zijn ratten die naast normale haren ook zilvergrijze haren hebben. Deze haren zijn holler en zachter van structuur. Bij jonge exemplaren zijn deze haren egaal verspreid. Bij verharing naar het volwassen vacht ontstaat er een vlekpatroon. Deze mutatie komt het meest tot recht bij een agouti of een zwarte kleur. De mutatie vererft dominant.

Klik op de tekst voor meer informatie.
Tamme rat, silvermane Tamme rat, silvermane

Overige mutaties

Dumbo-oren, genetische code dudu
Dumbo-oren is een mutatie die leidt tot grote, laagingeplante oren. Het gaat om een recessieve gen dit dit veroorzaakt. De afwijking is genoemd naar het olifantje Dumbo.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat met dumbo oren Tamme rat met dumbo oren
Staartloos / minx
Staartloos wordt ook wel minx genoemd. Het is geen mutatie die gepromoot moet worden. Het gaat hier eigenlijk om een defect waarbij de staart naar binnen groeit. Er kan daardoor geen normale staartgroei plaatsvinden. Een rat heeft een staart nodig voor onder andere het evenwicht te bewaren.

Klik op de tekst voor meer informatie en foto's. Klik op de foto om deze te vergroten.
Tamme rat, staartloos Tamme rat, staartloos

Combinaties

De verschillende kleurmutaties, uitmonsteringen en tekeningen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor kunnen nieuwe kleuren ontstaan. Omdat bij de tamme rat kleurmutaties zijn die nagenoeg eenzelfde effect hebben, kunnen bepaalde kleurslagen met verschillende combinaties gemaakt worden.

Silverblue, genetische code aaddgg
Is de combinatie tussen Russisch blauw en Amerikaans blauw. Het is een licht blauwgrijze kleur.
Tamme rat, silverblue Tamme rat, silverblue
Russisch dove agouti/ lavendel agouti, genetische code A_ddmm
Wordt ook wel lavendel agouti genoemd.
Tamme rat, russisch dove agouti Tamme rat, russisch dove agouti
Russisch dove / lavendel, genetische code aaddmm
Wordt ook wel lavendel genoemd.
Tamme rat, russisch dove Tamme rat, russisch dove
Amerikaans platinum agouti roodoog / apricot agouti, genetische code A_ggpp
Wanneer geel roodoog met Amerikaans blauw verdunt wordt, krijg je een zachte gele kleur. Internationaal wordt dit apricot genoemd. In Nederland wordt deze kleur veelal Amerikaans platinum agouti genoemd.
Tamme rat, Amerikaans platinum agouti roodoog Tamme rat, Amerikaans platinum agouti roodoog
Amerikaans platinum, genetische code aaggrr
Ziet eruit als een lichte versie van Amerikaans blauw met robijnkleurige ogen.
Tamme rat, Amerikaans platinum Tamme rat, Amerikaans platinum
Amerikaans platinum roodoog (verbleekt Platinum), genetische code aaggpp
Ziet eruit als een lichte versie van Amerikaans platinum en heeft rode ogen.
Tamme rat, Amerikaans platinum roodoog Tamme rat, Amerikaans platinum roodoog
Russisch platinum, genetische code aaddrr
Wordt ook wel bleu beige of russisch beige genoemd.
Tamme rat, Russisch platinum Tamme rat, Russisch platinum
Wit donkeroog, genetische code ccBe_
Wordt ook wel BEW of wel black-eyed white genoemd. De kleur is niet helemaal wit. Daarom wordt het internationaal ook wel cream genoemd.
Tamme rat, wit donkeroog Tamme rat, wit donkeroog