Rex

Rex houdt in dat de haren gekruld zijn. Jonge ratten met rex hebben eerst wat zachter haren en later wordt dit wat stugger. Rex kan met alle kleurmutaties en andere variëteiten gecombineerd worden. Rex kan verschillend uiten. Zo zijn er exemplaren die slechts een beetje golvend haar hebben en nauwelijks opvalt dat het rex is. Dit wordt in de volksmond ook wel wavy genoemd. En exemplaren waarvan de haren extreem gekruld zijn. Deze mutatie is gemakkelijk te herkennen aan de gekrulde snorharen. Want naast het vacht, zijn ook de snorharen en de wimpers gekruld. Bij het fokken moet geselecteerd worden dat de wimpers niet de verkeerde kant gaan krullen en dat ze de ogen irriteren.Op later leeftijd kan een rex wat kale plekjes krijgen. Bij selectie is eveneens belangrijk om een goede volle haartype te selecteren. Goede rexen hebben een mooi patroon van gekrulde haren. Helaas zijn er weinig goede rexen te vinden. Dit komt omdat er weinig fokkers zijn die selectief rex fokken en daarbij op vachttype selecteren. Daarnaast wordt rex niet vaak meer onderling gefokt, wat mogelijk helpt bij het fokken van een goede rex. Dit heeft te maken met het feit dat rex een incompleet dominante mutatie is en dat wanneer een rat twee genen rex geërfd heeft, een heel korte vachthaar heeft. Ze kunnen ook deels of geheel naakt zijn. Naarmate ze ouder worden, verliezen ze vaak hun vacht. Dit wordt patchwork fuzz genoemd. In de volksmond wordt het vaak met dubbel rex aangeduid.Naast Rex bestaan er verschillende andere mutaties zoals curly1 (1920-1930), curly2 (1935), kinky (1935) en shaggy (1946) die eveneens voor gekrulde haren zorgen. Groot deel hiervan zijn in de laboratorium ontdekt en niet vrijgegeven. De meesten hiervan lijken op dit moment uitgestorven. Er is één mutatie die wel bij de hobbyfokkers terecht is gekomen en nog sporadisch voorkomt. Het gaat hier om de echte wavy. Deze mutatie is recessief en is in 1981 ontstaan. Genetisch wordt dit met wvwv aangeduid. Wavy lijkt sprekend op een slechte rex. Ze hebben eveneens gekrulde en/of gebogen snorharen. Zover bekend is deze mutatie niet in Nederland aanwezig.

De eerste rex ratten zijn in 1976 door Roy Robsinson in Engeland gefokt en geshowd. De Engelse standaard stamt uit dit jaar. Zo rond 1983 zijn de eerste rex ratten naar Amerika gegaan. In 1953 werd deze mutatie ook al beschreven (Fraser 1953). Het is niet echt bekend wanneer de mutatie ontstaan is en wanneer ze voor het eerst in Nederland gefokt werden. Het is mogelijk dat rex hetzelfde is als curly1, curly2 of shaggy omdat deze drie eveneens dominant waren. Echter, het is onwaarschijnlijk omdat van deze drie mutaties is niet geregistreerd dat het om een incompleet dominante mutatie gaat en dat bij dubbele vererving een ander effect krijgt.

Van een echte naaktrat is bekend dat de thymus slecht of niet ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat ze afweringsstelsel niet goed werkt en ze veel vatbaarder zijn voor ziektes. Bij rex en pathchwork fuzz (dubbel rex) is de thymus gewoon normaal ontwikkeld en speelt dit niet.

Rex mutatie is incompleet dominant dat genetisch aangeduid wordt met Rere.

Bronnen:
- http://www.ratbehavior.org/CoatTypes.htm
- http://www.afrma.org/rexrat.htm