Tekening berken

Berken komt bij de tamme rat heel veel voor. Dit komt omdat het hier om een hele oude mutatie gaat. Eén gen zorgt voor berken en twee van dezelfde genen voor een Japanner. En deze tekening wordt vaak gefokt en ook geregeld gekruist met effen ratten. De tekening berken is op de buik aanwezig. Er is onderscheid te maken in Europese berken en in Amerikaanse berken. Een goede Europese berken heeft een witte rechthoek die tussen de voor- en achterpoten loopt. Dit is echter moeilijk te fokken. Vaak hebben ze een witte buik en is het niet een echte rechthoek. Bij Amerikaanse berken wordt er wat losser met de witte rechthoek omgegaan en gaat het meer om een witte buik. De Amerikaanse berken heeft daarnaast een witte stip op de kop of een witte bles. De pootjes en de haarpunt zijn bij beide berken soorten eveneens wit. Internationaal wordt berken 'berkshire' genoemd.

Tamme rat berken

Tamme rat berken
Tamme rat berken
Geschiedenis

Het gaat hier om een zeer oude mutatie die in de 17e of 18e eeuw in het wild ontstaan is. In 1885 is het door H. Crampe geregistreerd.

Genetische code 'h'

Wanneer je naar de vererving van deze mutatie kijkt, constateer je dat het om een dominante mutatie gaat die bij dubbele vererving voor de tekening Jappaner zorgt. Het gaat eigenlijk hier om een incompleet dominante mutatie. Veelal wordt hiervoor een symbool gebruikt die met een hoofdletter begint of bestaat. In dit geval is dat niet zo. In hele oude wetenschappelijke artikelen wordt geschreven dat het recessief is en wordt het kleine symbool 'h' gebruikt. De 'h' staat voor hooded. Waarschijnlijk is in het begin een fout gemaakt en hebben de wetenschappers het enkel gen-effect niet gezien. Later is het symbool niet aangepast. De reden hiervoor is dat op dezelfde locus meerdere mutaties zijn opgetreden die ten opzichte van de tekening berken / Japanner dominant vererven.

Overzicht:

h = hooded
h(i) = Ier / Irish
H(ro) = American Irish (Robert rat)
h(c) = capped gen
h(e) = variegated gen (extreme hooded)

Hh = berken / berkshire
hh = Japanner / hooded
Hh(i) = Ier / Irish
HH(ro) = Essex / Robert
H(ro)h = Baldie
h(c)h(c) = capped
Hh(c) = een slechte berken
H(ro)h(c) = kan slechte witten geven
h(e)h(e), hh(e) = gevarieerd / variegated


De letters 'ro' staat voor Robert, 'i' voor Irisch, 'c' voor capped en 'e' voor extreme hooded.
Essex wordt ook wel 'Robert rats' genoemd.

Beschrijving van de tekening en eigenschappen

De rechthoek tekening loopt tussen de voor- en achterpoten en is zo recht mogelijk. Zowel de voor als achterpoten zijn wit van kleur. De staart heeft een witte haarpunt. Bij de Amerikaanse berken is er een witte stip of een bles op de kop aanwezig.

Berken is incompleet dominant. Dit betekent dat één gen zorgt voor berken en twee genen voor een japanner.

De genetische code voor berken is: Hh (1 gen 'h').

Bronnen:
- http://www.ratbehavior.org/CoatColorMutations.htm
- http://ratvarieties.com/type/american-irish/"
- http://www.afrma.org/robertrats.htm
- http://www.boardmanweb.com/rattery/markinggenetics.htm