Burmees

De tamme rat kent de uitmonstering burmees. Hiermee wordt de uitmonstering bedoeld die lijkt op de bekende kattensoort burmees: een bruine kleur met een donkerder snuit en achterhand. Waar bij de siamees de haren gebroken wit zijn, is dat bij een burmees bruin van kleur.Geschiedenis

De basis van de burmees is ontstaan bij de fokkers Claire Jordan en Brenda Dunn. Zij zijn de eerste twee personen geweest die de burmees hebben gefokt. In het begin wisten ze niet wat het precies was en dachten ze dat het om een vreemde nuance van cinnamon ging. Claire Jordan noemde in twee van haar artikelen afkomstig uit 1998 en 2000 over deze kleur. Afstammelingen, twee broers en twee zussen, werden gegeven aan Don van Edinburgh laboratorium en daaruit kwam bij toeval zowel de burmese variant als de siamees donkeroog variant.

Zo rond 2002 werden de eerste burmezen geshowd en gingen meer fokkers zich op de burmees richten.

Tot heden is er geen bewijs dat het hier om een allel van de c-locus gaat. Later is gebleken dat het burmees gen op dezelfde locus ligt als het donkeroog factor Be, dat in combinatie met siamees voor siamees donkeroog zorgt. De genetische notering is daarom Be(bu) waar de letters Be voor black-eyed staan en bu voor burmees. De hiervoor gebruikte notering 'Bu_' is onjuist.

Beschrijving van de uitmonstering en eigenschappen

De opbouw van de agouti haar, die normaal uit drie kleuren bestaat, is geheel verdwenen. De beharing is sepia bruin. De neus, snorharen, oren, poten, staartinplating en staart zijn donkersepia van kleur.

Het gaat hier om een incompleet dominante mutatie die gecombineerd met albino, himalayan of een siamees de vorming van pigment weer herstelt. De haren krijgen daarom weer kleur evenals de ogen, die donker van kleur zijn. Wanneer het gen burmees dubbel geërfd wordt, dan wordt de kleur veel donkerder en wordt het sable genoemd.

Wanneer het met albino gecombineerd wordt, dan zijn er geen zichtbare uitmonstering aanwezig. Deze variant wordt ook wel biscuit cream genoemd. In Nederland wordt dit als een slechte Burmees gezien en wordt het niet als een aparte kleur beschouwd.

Pas wanneer het met een himalayan of een siamees gecombineerd wordt, ontstaan de points. De meeste burmezen zijn op zwartbasis gefokt. Dit omdat de kleur dan warmer is. Het is ook mogelijk om op agouti basis te fokken, maar dan wordt de kleur zachter.

Het is mogelijk om de burmees met andere kleurmutaties te combineren. Gecombineerd met russisch blauw levert een russisch blauw burmees op. En met mink een mink burmees. In Nederland worden deze kleuren nauwelijks gefokt.

De genetische code van burmees met goede uitmonstering is: A_c(h)c(h)Be(bu)_ / aac(h)c(h)Be(bu)_

Sable en burmees

Op de onderstaande foto staat links de kleur sable en rechts burmees.Bron: http://www.ratz.co.uk/burmese.html