Cinnamon pearl

Pearl is een bijzondere mutatie die bij de tamme rat voorkomt. Het gaat om een dominante mutatie die alleen een verandering te weeg brengt wanneer het met cinnamon of mink gecombineerd wordt. Gecombineerd met andere mutaties komt pearl niet tot uiting of is het niet zichtbaar. Er is één uitzondering en dat is wanneer het gecombineerd wordt met Russisch blauw. Dan uit het zich eveneens. Pearl wijzigt de manier waarop het pigment gestapeld is waardoor de kleur lichter wordt. Pearl gecombineerd met mink levert een grijsachtige rat op met her en der witte haren waardoor een parel effect optreedt.Geschiedenis

Er is weinig over het ontstaan van deze mutatie bekend. De eerste exemplaren zijn in 1979 in Engeland verschenen. In 1996 heeft Roy Robinson een onderzoek gepubliceerd waarin hij aantoonde dat het om een aparte gen gaat die niet op dezelfde locus als cinnamon ligt.

Beschrijving van de kleur en eigenschappen

Deze variëteit is één van de meer gecompliceerde kleuren. Het gaat hier om een gouden oranje bruine kleur met een parel effect. Normaal heeft een agouti haar drie kleuren: het eerste stuk van de haar is grijs, het middenstuk is bruin van kleur en de toppen van de haren zwart van kleur. Bij deze variëteit lijkt het net of er een vierde band / kleur aanwezig is. De grondkleur is creamachtig grijs. Daarna komt er een stuk leiblauw van kleur is. Dit stuk lijkt extra aanwezig te zijn en hoort bij de grondkleur. De middelste stuk is oranje van kleur en de haartoppen zijn eveneens creamachtig grijs. Daarnaast zijn er haren die zilverkleurig zijn. Deze haren zijn tweekleurig, namelijk onderstuk romig grijs en bovenste stuk zilvergrijs. Door de haartoppen en grijze haren ontstaat het parel effect.

De pearl mutatie is een bijzonder mutatie. Het is een dominante mutatie dat alleen tot uiting komt wanneer het gecombineerd wordt met cinnamon of mink. Wanneer andere kleurmutaties aanwezig zijn, komt de pearl niet tot uiting of is het niet zichtbaar. Er is één uitzondering en dat is wanneer het eveneens gecombineerd wordt met Russisch blauw. Het gaat hier om een lethale factor waarbij op embryo niveau de vrucht afgestoten wordt. Daardoor zijn nesten bij combinaties waarbij beide ouderdieren pearl zijn, kleiner. Het is niet te adviseren om pearl onderling te fokken omdat enerzijds het niet nodig is en anderzijds de vruchten afgestoten worden en via de baarmoeder afgevoerd worden. Wanneer een vrucht afgestoten wordt en skelet is nog niet gevormd, dan absorbeert de baarmoeder het. Dit kan betekenen dat het vrouwtje later onvruchtbaar kan worden. Wanneer het skelet wel gevormd is, dan kan het gaan verstenigen / kristalliseren. Het vocht gaat langzaam eruit en er blijft een hard iets achter. Dit lijkt op een steentje.

De bijzonder eigenschap van pearl, is dat het niet altijd uit en dit kan leiden tot verrassingen. Wanneer een cinnamon of mink gecombineerd wordt met een ander kleurmutatie anders dan Russisch blauw, uit het zich niet. En fokkers ervaren soms dat uit een cinnamon of mink combinatie toch een pearl geboren kan worden.

De genetische code van cinnamon pearl is: A_mmPepe

Gekoppelde genen

Wanneer twee genen dicht bij elkaar op dezelfde chromosoom liggen, dan wordt dit ook wel gekoppelde genen genoemd. Deze genen gaan vaak samen mee en de kans dat via crossing over de genen gesplitst worden, is klein. En hoe dichter de genen bij elkaar liggen, hoe kleiner de kans dat ze splitsen. Crossing over is dat een deel van een chromosoom gewisseld wordt met een ander deel van de chromosoom op moment dat een zaad- of eicel zich vormt.

Pearl is een gen dat op dezelfde chromosoom ligt als de zwarte mutatie 'a'. Een cinnamon pearl is daarom vaak drager zwart. En daarom is bij combinaties met pearl statistisch gezien de kans op mink pearl groter dan cinnamon pearl.

Bronnen:
- http://jhered.oxfordjournals.org/content/85/2/142.short
- http://www.afrma.org/pearlrat.htm
- http://www.afrma.org/honung.htm
- Rian van Andel, met betrekking tot de gekoppelde genen