Sable

Een sable is een zeer donkere versie van de burmees. Waar bij de siamees de haren gebroken wit zijn, is bij sable de haren heel donker bruin van kleur.Geschiedenis

De basis van de burmees is ontstaan bij de fokkers Claire Jordan en Brenda Dunn. Zij zijn de eerste twee personen geweest die de burmees hebben gefokt. In het begin wisten ze niet wat het precies was en dachten ze dat het om een vreemde nuance van cinnamon ging. Claire Jordan noemde in twee van haar artikelen afkomstig uit 1998 en 2000 over deze kleur. Afstammelingen, twee broers en twee zussen, werden gegeven aan Don van Edinburgh laboratorium en daaruit kwam bij toeval zowel de burmese variant als de siamees donkeroog variant.

Tot heden is er geen bewijs dat het hier om een allel van de c-locus gaat. Later is gebleken dat het burmees gen op dezelfde locus ligt als het donkeroog factor Be, dat in combinatie met siamees voor siamees donkeroog zorgt. De genetische notering is daarom Be(bu) waar de letters Be voor black-eyed staan en bu voor burmees. De hiervoor gebruikte notering 'Bu_' is onjuist.

Wanneer het gen burmees 'Be(bu)' dubbel geërfd wordt, dan ontstaat sable. Brenda Dunn is de eerste persoon geweest die dit gefokt heeft.

Beschrijving van de kleur en eigenschappen

De opbouw van de agouti haren, die normaal uit drie kleuren bestaan, is geheel verdwenen. De beharing is donkersepia bruin. De neus, snorharen, oren, poten, staartinplating en staart zijn net iets donkerder van kleur.

Het gaat hier om een incompleet dominante mutatie die gecombineerd met albino, himalayan of een siamees de vorming van pigment weer herstelt. De haren krijgen daarom weer kleur evenals de ogen, die donker van kleur zijn. Wanneer het gen burmees dubbel geërfd wordt, dan wordt de kleur veel donkerder en wordt het sable genoemd.

Wanneer het met albino gecombineerd wordt, dan zijn er geen zichtbare uitmonstering aanwezig. Deze variant heeft, zover wij weten, geen naam. Het gaat dan om een effen donkersepia kleur.

Pas wanneer het met een himalayan of een siamees gecombineerd wordt, ontstaan de points. De meeste sables zijn op zwartbasis gefokt. Dit omdat de kleur dan warmer is. Het is ook mogelijk om op agouti basis te fokken, maar dan wordt de kleur zachter.

Het is mogelijk om de sables met andere kleurmutaties te combineren. Gecombineerd met russisch blauw levert een russisch blauw sable op. En met mink een mink sable. In Nederland worden deze kleuren nauwelijks gefokt.

De genetische code van sable met goede uitmonstering is: A_c(h)c(h)Be(bu)Be(bu) / aac(h)c(h)Be(bu)Be(bu)

Sable en burmees

Op de onderstaande foto staat links de kleur sable en rechts burmees.Bron: http://www.ratz.co.uk/burmese.html